Kodeks planinarske etike

planine_sl2.jpg
KOLIKO I KAKO PLANINI DAJEŠ, TOLIKO ĆE TI UZVRATITI!
 
ne ostavljaj u planini samoga člana ili namjernika
ne odlazi sam u planinu
 
 
 
pomogni u nevolji (nesreći), to ti je dužnost, ako nisi pomogao snosiš moralnu i krivičnu odgovornost
 
prekini izlet ili akciju ako naiđeš na nesreću, pomogni pri akciji spašavanja
 
pri susretu na planinama planinari se pozdravljaju
 
daj prednost planinaru koji se penje
 
u susretu s mještanima kraja kojim prolaziš budi pristojan, poštuj njihove običaje
 
hodaj planinarskim stazama i putevima, u granicama svojih mogućnosti uklanjaj prepreke
 
ne viči, ne galami, razgovaraj poluglasno, imaj na umu da u palnini ima života koji se odmah ne opaža
 
ne loži vatru u šumi bez potrebe, ako ložiš, poduzmi mjere opreza
 
otpatke konzerve, papir, plastiku i ostalo ne razbacuj oko sebe, pokupi i ponesi sa sobom ili ostavi na određeno mjesto
 
ne ističi sebe i svoju kondiciju, pogotovo nagovarajući druge da se i oni pridruže tvom samo dokazivanju u brzom hodanju ili penjanju
 
pravilo glasi (dinamika kretanja): udiši na nos izdiši na usta, uskladi korak sa disanjem i terenom
 
vodič je taj koji će odrediti tempo kretanja (hoda) u pravilu po najslabijem hodaču, a brzim hodačima omogućiti brzo kretanje, upamti, grupa ili učesnici su nehomogeni te vodi računa o odmorima
 
u planinarstvu nema takmičenja, planinarstvo nije sport, nema rezultata, nagrade su osvojeni vrhovi, prekrasni vidici
 
koristi racionalno tekućinu (pazi na vodu gdje je nema u izobilju), imaj na umu da djeca troše tri puta više vode od odraslih
 
poštuj režim nacionalnih parkova i rezervata, ne trgaj šumsko bilje i cvijeće, na pristojan način upozori i ostale ako to čine
 
planinarsku kuću, naročito planinarsko sklonište po napuštanju očisiti, ostavi višak hrane koja ti ne treba u daljnjem kretanju
 
pri dolasku u planinarsku kuću predstavi se domaru, za vrijeme boravka pridržavaj se kućnog reda
 
ne zaboravi se upisati u knjigu i obavezno upiši smjer puta
 
po odlasku pozdravi se sa domarom, upitaj ga za vremenske prilike i upoznaj ga sa daljnjim planom tvog kretanja
 
Izvor: Osnove planinarstva Alana Čaplara
  • boca
  • emporium
  • luka
  • primaco
  • unior

Izvještaj sa ljetne škole alpinizma

Opširnije »

BUDITE OPREZNI: Poskok ugrizao ženu dok je brala gljive

Opširnije »

Na Salcano MTB Cup – Sarajevo UCI C3 najbrži Filip Turk i Jovana Crnogorac

Opširnije »

Mosor dobio novo planinarsko sklonište

Opširnije »

Dan istarskih planinara 18. listopada

Opširnije »

Via Dinarica Trailer

Opširnije »

Prokletije – Jezerski vrh

Opširnije »

Splitski alpinistički par osvojio tri najviša balkanska vrha

Opširnije »

SCORPIO CENTAR U NOVOM SVJETLU

Opširnije »

Pošaljite sadržaj

Opširnije »

  

click logo    designer17